Výroba peliet

Drevené pelety sú veľmi obľúbený zdroj tepla v Nemecku, Rakúsku, Taliansku či Škandinávii a čím ďalej viac sa presadzujú aj u nás. Dôvodov pre kúrenie drevenými peletami je pritom hneď niekoľko.

Kým ceny elektriny, plynu alebo uhlia neustále rastú, drevené pelety si drží už niekoľko rokov ceny na stabilnej hladine. Sú pritom nielen lacným, ale predovšetkým ekologickým spôsobom vykurovania. Vyrába sa z dreveného odpadu - pilín pochádzajúcich z priemyselnej výroby. Drevo na výrobu peliet je samo o sebe obnoviteľným, a teda dlhodobo udržateľným zdrojom tepla. Pokiaľ do peliet nie sú pridané žiadne prímesi a spojiva, ich spaľovanie navyše vykazuje takzvanú neutrálnu bilanciu emisie CO2. Množstvo CO2, ktoré sa uvoľní pri ich horení, teda stromy spotrebujú pri fotosyntéze pre výrobu kyslíka. Vďaka tomu sa vykurovanie drevenými peletami PREMIUM Pellets nepodieľa na vytváraní skleníkového efektu. Aj preto je vykurovanie peletami v celej EÚ podporované dotáciami na kotly.Spoločnosť

Spoločnosť Pelety CMC

CMC spol. s r.o. pôsobí v energetickom sektore 20 rokov. Sme slovenský výrobca kvalitných drevených ekopalív. Zaoberáme sa výrobou drevných a slamených peliet, štiepky. Naše výrobky spĺňajú najnáročnejšie európske požiadavky na kvalitu.

2010-2011 sme spustili do  prevádzky bioplynové stanice z hodinovým výkonom 2MWh 2015-2016 sme  spustili do prevádzky peletovaciu linku na drevné a slamené pelety. Za jednu hodinu vyrobíme jednu tonu peliet. Ročná plánovaná produkcia 6000 ton. Výrobná linka na slamené pelety má hodinový vykon 1,5 tony. Ročná plánovaná výroba je 2000 ton. Spoločnosť sa zaoberá rekonštrukciou starých kotolný zo zemného plynu - na Biomasu (drevných peliet).

Hlavným cieľom spoločnosti Cmc spol. s.r.o. je prispieť k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy - drevných, slamených peliet a štiepky. Poskytovať klientom kvalitnú peletu za rozumnú cenu tak, aby sa k nám pravidelne vracali.

Pečať stability 2016

Kontakt