Tlačové správy

Oficiálne stanovisko firmy CMC s.r.o. k havarijnej udalosti na bioplynovej stanici zo dňa 7.5.2020:

 

Spoločnosti CMC s.r.o. pri svojej činnosti  výroby energie z obnoviteľných zdrojov záleží na ekologickom povedomí a prístupe. Vzniknutá situácia spôsobená technologickou poruchou dávkovania organickej suroviny ktorá spôsobila neočakávanú reakciu a následné znečistenie potoka Detvianka ju o to viac mrzí. Na vyšetrení tejto udalosti a eliminácii dôsledkov tiež vykonaní preventívnych opatrení aktívne spolupracuje so všetkými relevantnými zložkami štátnej správy. V spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom v krátkom čase dôjde k opätovnému nasadeniu a posilneniu pôvodných druhov rýb. Jej zamestnanci sa zároveň rozhodli vyčistiť spodnú časť koryta potoka Detvianka od odpadkov. Spoločnosť ľutuje vzniknutú situáciu v dôsledku havárie a aj touto formou sa ospravedlňuje.

 

Uviedol Martin Malatinec, konateľ spoločnosti CMC s.r.o.