Bioplynová stanica

C m c, spol. s r.o.

so sídlom: Bottova 1522, 96212 Detva

Vec:  OZNÁMENIE

 

C m c, spol. s r.o., BPS na farme dojníc Detva- výrobca  KVET OZE

1. BPS Detva- Prevádzka 1

2022

  • celková účinnosť KVET: 74,13 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 83,08 %

2021

  • celková účinnosť KVET: 73,27 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 78,99 %

2020

  • celková účinnosť KVET: 68,70 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 62,66 %

2019

  • celková účinnosť KVET: 67,68 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 62,11 %

2018

  • celková účinnosť KVET: 65,09 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 54,72 %

2. BPS Detva- Prevádzka 2

2022

  • celková účinnosť KVET: 73,56 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 81,41 %

2021

  • celková účinnosť KVET: 73,24 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 78,86 %

2020

  • celková účinnosť KVET: 73,88 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 84,85 %

2019

  • celková účinnosť KVET: 66,58 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 57,45 %

2018

  • celková účinnosť KVET: 67,08 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 59,39 %

Cmc, spol. s r.o., Cena tepla: www.urso.gov.sk Regulačné obdobie: roky – 2017 až 2022
Rozhodnutie URSO: Tepelná energetika č. 0127/2017/T