Bioplynová stanica

C m c, spol. s r.o.

so sídlom: Bottova 1522, 96212 Detva

Vec:  OZNÁMENIE

 

Dňom 31.05.2023 spoločnosť Cmc s.r.o. ukončila prevádzku miestnej distribučnej sústavy Cmc MDS Detva. Novou nástupníckou spoločnosťou prevádzkovania Cmc MDS Detva od 01.06.2023 je spoločnosť BRZ INVEST s.r.o.

Zverejňovanie účinnosti KVET a podielov dodávky tepla

1. BPS Detva- Prevádzka 1

2023

  • celková účinnosť KVET: 71,60 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 75,34 %

2022

  • celková účinnosť KVET: 74,13 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 83,08 %

2021

  • celková účinnosť KVET: 73,27 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 78,99 %

2020

  • celková účinnosť KVET: 68,70 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 62,66 %

2019

  • celková účinnosť KVET: 67,68 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 62,11 %

2018

  • celková účinnosť KVET: 65,09 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 54,72 %

2. BPS Detva- Prevádzka 2

2023

  • celková účinnosť KVET: 71,71 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 75,60 %

2022

  • celková účinnosť KVET: 73,56 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 81,41 %

2021

  • celková účinnosť KVET: 73,24 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 78,86 %

2020

  • celková účinnosť KVET: 73,88 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre odberateľov tepla: 84,85 %

2019

  • celková účinnosť KVET: 66,58 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 57,45 %

2018

  • celková účinnosť KVET: 67,08 %
  • podiel dodávky tepla z výroby pre CZT Bytes s. r. o. Detva: 59,39 %

Zverejňovanie cenových rozhodnutí

Zverejňovanie potvrdenia o pôvode elektriny

Technické a obchodné podmienky

Štandardy kvality samostatne teplo a elektrina

URSO – povolenie na podnikanie

Životné prostredie

Cmc, spol. s r.o., Regulačné obdobie: roky – 2023 až 2027
Rozhodnutie URSO: Tepelná energetika č. 0127/2017/T